Szkolenia i spotkania

SPOTKANIE W SNOPKOWIE – 2005
21.05.2005 r.
SPOTKANIE W SNOPKOWIE – 2005

Dnia 21 Maius Anno Domini MMV w domu złotoustego Slawiusa Merkuriusa w prowincji Snopków (k. Lubliniusa) odbyły się Igrzyska Farmaceutyczne (w stylu rzymskim), na których zebrali się przesławni Patronus i najzacniejsi Patrycjusze Populus Aptecus i Medicus. Dla prześwietnych nobiliantów zorganizowano liczne atrakcje pod hasłem: „Quo vadis Aptecum Farmaceuticum?”: filozoficzne dysputy o zdrowiu, szczęściu i miłości pod auspicjami szlachetnych beneficjentów, przedstawienia i oracje teatrum humorum z udziałem najsławniejszych gladiatores humores, olimpijskie konkurencje dla najodważniejszych. A wszystko to odbywało się przy wtórze lutni, cytry i cymbałów, wśród tańczących dziewcząt … Nie zabrakło także wspaniałej gwiazdy wieczoru, którą tym razem był Kuba Sienkiewicz i zespół Elektryczne Gitary.