Projekty UE Projekty UE Projekty UE Projekty UE Projekty UE Projekty UE Projekty UE Projekty UE Projekty UE

„Przedsiębiorstwo Dystrybucji Farmaceutycznej SLAWEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską.

Tytuł Projektu: „Opracowanie innowacji w procesach logistycznych zgodnie z koncepcją przemysłu 4.0 w dystrybucji farmaceutycznej”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs 6/1.1.1/2020 – „Szybka ścieżka”.

Wartość projektu: 29 726 401,20 PLN

Wkład z Funduszy Europejskich: 11 890 560,48 PLN

Projekt obejmuje realizację eksperymentalnych prac rozwojowych, których wyniki zostaną wdrożone do własnej działalności gospodarczej, poprzez wprowadzenie innowacji procesowej, wpływając jednocześnie na podniesienie konkurencyjności i potencjału technologicznego Przedsiębiorstwa oraz wzbogacenie know-how w zakresie innowacyjnych rozwiązań zautomatyzowanych. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego procesu logistyki magazynowej (w skali kraju), poprzez synergiczne połączenie stanowisk o różnym stopniu automatyzacji. W ramach prac B+R opracowane zostanie rozwiązanie stanowiące wysokowydajny i zautomatyzowany ciąg technologiczny zapewniający płynną i efektywną kompletację zamówień.