Dystrybucja

Klientami „Przedsiębiorstwa Dystrybucji Farmaceutycznej Slawex” Sp. z o.o. są przede wszystkim apteki otwarte,  zamknięte (szpitalne) jak również internetowe np.: www.aptekapomocna24.pl ; www.aptekacurate.pl ; www.aptekazdrojowa.pl ; www.aptekafragal.pl Ponadto współpracujemy z punktami aptecznymi oraz sklepami zielarsko-medycznymi.

Centrala „PDF Slawex” Sp. z o.o. mieści się w Lublinie. Oprócz centrali funkcjonują jeszcze cztery oddziały: w Nowym Sączu, w Klaudynie k. Warszawy, w Katowicach oraz w Sierosławiu k. Poznania.

„PDF Slawex” Sp. z o.o. Klienci mogą składać zamówienia przez telefon lub internet za pomocą KS-EWD oraz KS-STI (www.e-slawex.pl). Odbiorcy hurtowni obsługiwani są szybko i sprawnie, otrzymując zamówiony towar w dniu zamówienia (minimum 1 – 2 razy dziennie, a w dużych aglomeracjach także na cito) lub kilka razy w tygodniu – w zależności od regionu oraz podpisanych umów. Towar dowożony jest środkami transportu spełniającymi wszelkie wymogi dotyczące przewozu leków.

Dobra Praktyka Dystrybucyjna

Pod pojęciem Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD), rozumie się system jakości obejmujący zbiór procedur i zasady zarządzania ryzykiem obowiązujące wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące obrót hurtowy produktami leczniczymi i pozostałym asortymentem.

„Przedsiębiorstwo Dystrybucji Farmaceutycznej Slawex” Sp. z o.o. wdrożyło DPD poprzez ustanowienie Systemu Jakości obejmującego strukturę organizacyjną, procesy, zasoby, opracowanie procedur oraz dostosowanie działalności do obowiązujących wymagań.

System komputerowy wspomagający zarządzanie hurtownią farmaceutyczną został wdrożony w drodze walidacji i jest użytkowany w sposób zapewniający bieżące utrzymanie stanu zwalidowanego.

Została ustanowiona Misja i Polityka Jakości oraz wdrożona Deklaracja Jakości.