Szkolenia i spotkania

SPOTKANIE W LUBLINIE – 2007
18.03.2007 r.
SPOTKANIE W LUBLINIE – 2007

18 marca 2007 HF Slawex zorganizowała spotkanie dla swoich Klientów. Celem spotkania była prezentacja nowoczesnych rozwiązań logistycznych wdrożonych w HF Slawex, połączona z Targami Farmaceutycznymi.

Spotkanie to było okazją do zapoznania się z nowymi procedurami i technologiami funkcjonującymi w HF Slawex, związanymi z procesem zaopatrywania Klientów. Ponadto dało ono możliwość bezpośredniego kontaktu z Przedstawicielami firm farmaceutycznych, którzy z okazji Targów Farmaceutycznych przygotowali wyjątkowe oferty zakupu swoich preparatów.

W trakcie spotkania odbyły się również bardzo ciekawe wykłady związane z marketingiem apteki i z promocją zdrowia. W obecnych warunkach rynkowych wiedza na ten temat jest niezbędna każdemu Aptekarzowi. Farmaceuci mogli również wzbogacić swoją wiedzę z zakresu aromaterapii. Dzięki uczestnictwu w wykładach farmaceuci zdobyli kolejne punkty edukacyjne.

Spotkanie, które odbyło się 18 marca w Lublinie było połączeniem przyjemnego z pożytecznym. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie.