Szkolenia i spotkania

SPOTKANIE W CZESŁAWICACH – 2004
01.09.2004 r.
SPOTKANIE W CZESŁAWICACH – 2004

Spotkanie w Czesławicach odbyło się we wrześniu 2004 r. Miało ono bardzo ciekawy charakter: tym razem zamiast szlachty (Nasutów) towarzystwa zaproszonym gościom dotrzymywali Towarzysze i Towarzyszki. W programie plenum znalazły się m.in. referaty i prelekcje, program artystyczny przygotowany przez Towarzyszy i Towarzyszki z sekcji kulturalno-oświatowej, wystąpienia Przodowników pracy, kolektywne obrady w zespołach roboczych zakończone sformułowaniem wniosków i postulatów na przyszłość.Wieczór uświetnił koncert Alicji Majewskiej (przy akompaniamencie Włodzimierza Korcza) oraz występ Tadeusza Drozdy. Wrażenia były niesamowite.