Produkt

TEST HELICOBACTER PYLORI

TEST HELICOBACTER PYLORI

Informacje ogólne

Test na obecność Helicobacter pylori Zyskaj Zdrowie to immunochromatograficzny test do szybkiego i jakościowego wykrywania przeciwciał przeciwko bakterii Helicobacter pylori (Hp) w ludzkiej krwi. Jest on prostym w obsłudze narzędziem pomocniczym w diagnostyce zakażenia H. pylori.
W ciągu 15 minut wykrywa przeciwciała obecne w ludzkiej krwi.

Dokładność

Przeprowadzono badanie porównawcze z innymi testami dostępnymi na rynku.
W porównaniu z nimi Test na obecność Helicobater Pylori Zyskaj Zdrowie wykazuje zgodność wyników na poziomie 98,45%.

Ograniczenia

1.Test na obecność Helicobacter pylori ZYSKAJ ZDROWIE może być zastosowany tylko w celu diagnozy zakażenia bakterią. Nie określa on ani ilości ani tempa wzrostu przeciwciał. Jest to test jakościowy.
2. Wynik testu oraz dalsze działania medyczne należy skonsultować z lekarzem.
3. Ujemny wynik testu nie wyklucza całkowicie możliwości zakażenia Helicobacter pylori.
W przypadku gdy wynik testu jest ujemny, a objawy kliniczne się utrzymują, należy skonsultować się z lekarzem oraz wykonać inne badania kliniczne.

Zawartość opakowania

− saszetka z testem, pipetą i pochłaniaczem wilgoci,
− 1 jednorazowy lancet do nakłucia,
− 1 fiolka z roztworem testującym,
− instrukcja używania.

Pobieranie próbek i przygotowanie do badania

1. Test na obecność Helicobacter pylori wykrywa przeciwciała H. pylori obecne w krwi.
2. Badanie należy wykonać natychmiast po otwarciu saszetki z testem / po pobraniu próbki.
Jeżeli test ma zostać wykonany w ciągu 2 dni od pobrania próbki (max) – próbka krwi powinna być przechowywana w temperaturze od 2 do 8°C. Próbek krwi nie należy zamrażać.
3. Badanie należy przeprowadzić, używając próbki o temperaturze pokojowej. Nie wolno pozostawić próbki w warunkach pokojowych przez dłuższy czas.

Wykonanie testu

1. Test należy wykonać w warunkach pokojowych w pomieszczeniu, w którym temperatura utrzymuje się w granicach 15-30°C.
2. Tuż przed wykonaniem testu należy dokładnie umyć ręce i je osuszyć.
3. Otworzyć saszetkę z testem tuż przed samym przeprowadzeniem badania.
4. Umieścić kasetkę testową na czystej i równej powierzchni.
5. W celu pobrania próbki krwi do wykonania testu należy nakłuć palec lancetem. Do przeprowadzenia testu potrzebna jest 1 kropla krwi.
Przenieść próbkę krwi na kasetkę testową (obszar na próbkę (S) w kasetce testowej) bezpośrednio z palca po nakłuciu lancetem. Następnie należy dodać na to 1 kroplę (około 40 μl) roztworu testującego
lub
Przenieść próbkę krwi za pomocą pipetki. W takim przypadku należy przenieść kroplę krwi trzymając pipetkę z tą próbką pionowo nad obszarem na próbkę w kasetce testowej (S), a nastęnie dodać 1 kroplę (około 40 μl) roztworu testującego.
6. Poczekać na pojawienie się kolorowych linii. Wynik testu należy odczytać dokładnie po15 minutach.

Interpretacja wyników

Wynik pozytywny: pojawiają się dwie linie: jedna linia w obszarze kontrolnym (C), a druga w obszarze testowym (T).
Wynik negatywny: pojawia się jedna linia w obszarze kontrolnym (C). Brak widocznej linii w obszarze testowym (T).
Wynik nieważny: nie pojawia się linia w obszarze kontrolnym (C).
Powodem nieważnego wyniku testu może być nieprawidłowo przeprowadzona procedura testowa lub niewystarczająca ilość próbki. W takim przypadku należy przeczytać ponownie instrukcję używania i powtórzyć badanie za pomocą nowego zestawu testowego.

Warunki przechowywania

Przechowywać w temperaturze 2-30°C w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w okresie ważności testu.
Chronić przed wilgocią i wysoką temperaturą oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Zaleca się otworzenie saszetki tuż przed wykonaniem testu. Test należy wykonać w ciągu godziny od otwarcia saszetki.
Przechowywać z dala od dzieci.

Importer:

Helbo Sp. z o.o.
Ul. Tadeusza Śliwiaka 14A
30-797 Kraków

Dystrybutor:

„Zyskaj Zdrowie” Sp. z o.o.
Ul. Budowlana 28
20-469 Lublin