Aktualności

POMOC DLA UKRAINY
01.03.2022 r.
POMOC DLA UKRAINY

Szanowni Państwo,

 

W związku z zapytaniami ze strony różnych przedsiębiorców, organizacji  i osób prywatnych o możliwość uczestniczenia we wsparciu Ukrainy w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne i produkty lecznicze informujemy, że zgodnie z komunikatem GIF wysyłka leków jest koordynowana na poziomie całej Unii Europejskiej i odbywa się za pośrednictwem Polski. Za zaopatrzenie w leki mogą odpowiadać wyłącznie uprawnione do tego podmioty. Za bieżące dostawy leków odpowiada, przy ścisłej współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.

Ponadto informujemy, że chęć pomocy można zgłaszać poprzez powołaną do tego celu stronę rządową www.pomagamukrainie.gov.pl.

W celu zapewnienia  przekazania pomocy w bezpieczny sposób „Przedsiębiorstwo Dystrybucji Farmaceutycznej SLAWEX” sp. z o.o. również zwróciło się z w tej sprawie do uprawnionych podmiotów.