Oferta asortymentowa

W swojej ofercie „Przedsiębiorstwo Dystrybucji Farmaceutycznej Slawex” Sp. z o.o. posiada ok. 18.000 pozycji asortymentowych. Jesteśmy dystrybutorem wiodących producentów leków krajowych i zagranicznych.

Daliśmy się poznać jako solidny i wiarygodny partner, dzięki czemu możemy przedstawiać naszym Klientom korzystne oferty zakupu leków i pozostałego asortymentu.

„Przedsiębiorstwo Dystrybucji Farmaceutycznej Slawex” Sp. z o.o. zajmuje się:

I. Dystrybucją:

 • Produktów leczniczych:
  • Krajowych i zagranicznych,
  • Środków odurzających i substancji psychotropowych,
  • Prekursorów kategorii 1,
  • Cytostatyków,
  • Produktów leczniczych bardzo silnie działających, określonych we właściwej Farmakopei,
  • Ziół,
  • Surowców farmaceutycznych,
  • Produktów krwiopochodnych i immunologicznych,
  • Produktów z łańcucha zimnego,
 • Suplementów diety,
 • Wyrobów medycznych,
 • Kosmetyków,
 • Materiałów opatrunkowych,
 • Środków higieny,
 • Artykułów dla dzieci.

II. Indywidualnym importem docelowym (refundowanym i pełnopłatnym) produktów leczniczych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego.

INFORMACJE OGÓLNE

Hurtownia Farmaceutyczna należąca do „Przedsiębiorstwa Dystrybucji Farmaceutycznej SLAWEX” Sp. z o.o. sprowadza produkty lecznicze z zagranicy w ramach importu docelowego, czyli jest to sprowadzenie do kraju produktu leczniczego nieposiadającego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie Polski, a są niezbędne dla ratowania zdrowia i życia pacjentów.

Podstawą do sprowadzenie takiego produktu jest :

-zapotrzebowanie szpitala, albo

-zapotrzebowanie lekarza prowadzącego leczenie poza szpitalem, potwierdzone przez konsultanta z danej dziedziny medycyny (lista konsultantów dostępna na stronach Ministerstwa Zdrowia www.mz.gov.pl )

Zapotrzebowanie składa się z:

części A – wypełnia ją lekarz prowadzący leczenie w szpitalu lub poza nim oraz konsultant z danej dziedziny medycyny,

Zapotrzebowanie musi być pisemnie potwierdzone przez konsultanta w terminie 7 dni od jego otrzymania.

części B – wypełnia ją Ministerstwo Zdrowia Departament Polityki Lekowej i Farmacji , ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

Wniosek należy złożyć lub przesłać pocztą na adres ministerstwa  w terminie 60 dni od jego wystawienia.

Dokument traci ważność, jeżeli w ciągu 60 dni od potwierdzenia przez Ministerstwo Zdrowia nie zostanie skierowany do hurtowni farmaceutycznej.

Szpital kieruje zapotrzebowanie do hurtowni poprzez aptekę szpitalna lub dział farmacji szpitalnej, jeżeli leczenie prowadzone jest poza szpitalem – należy je skierować do hurtowni farmaceutycznej poprzez aptekę ogólnodostępną.

Poniżej link do strony ministerstwa zdrowia, gdzie znajda Państwo szczegółowe informacje

– dotyczące numerów telefonu w MZ dot. importu docelowego

– jak wypełnić druk

– pliki do pobrania ze wzorami zapotrzebowania

http://www.mz.gov.pl/leki/produkty-lecznicze/sprowadzanie-lekow-z-zagranicy-na-tzw-zapotrzebowanie/

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 roku nr 45, poz. 271 z późniejszymi zmianami)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia ( Dz.U z 2012 roku poz.349)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia ( Dz. U. z 2012 roku, poz.348)

Importem docelowym w Hurtowni PDF Slawex sp. z o.o. zajmuje się :

Beata Bordżoł

tel. 81 44 50 702   fax: 81 44 50 720

e-mail: beata.bordzol@slawex.com.pl